Mang tiền về cho mẹ

Tạm biệt 2021. Đón chờ năm mới 2022 thành công tốt đẹp!

Tết đến thì mình mang tiền về cho mẹ

Mang tiền về cho mẹ, mang tiền về cho mẹ.

Mang tiền về cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ

Mang tiền về cho mẹ, mang tiền về cho mẹ.

Mang tiền về cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ

Tin Liên Quan